Dobry psycholog Warszawa Bielany

Pani Ewa niemal od zawsze czuła, że niesienie pomocy innym jest dla niej ważną kwestią. Teraz jako psycholog może pomagać potrzebującym. Zanim dotarła do miejsca, w którym obecnie się znajduje, przebyła długą drogę. Rozpoczęła ją od pięcioletnich studiów magisterskich na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizacja, na jaką się zdecydowała, to Psychoterapia i Wspieranie Rozwoju Osobowości. Ważną rolę w jej życiu odegrały konferencje i szkolenia: „Rozwiązywanie traumy przemocy” w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii, Forum przeciw Depresji oraz Forum Konstelacji Rodzinnych. Praca w różnych miejscach pozwoliły jej na zdobycie doświadczenia. Była związana ze Szpitalem Psychiatrycznym w Warszawie, gdzie zajmowała się leczeniem dorosłych pacjentów z Poradnią Rehabilitacji Neurologicznej „Aga” w Warszawie, gdzie pomagała dzieciom z zaburzeniami rozwojowymi wynikającymi z autyzmu, ADHD oraz dysfunkcjami neurologicznymi. Obecnie jest dobrym psychologiem w Warszawie w dzielnicy Bielany w Centrum Rozwoju Osobowości „Atena”.