http://osrodek.terapie-uzaleznien.com.pl/

Nikt się nie rodzi alkoholikiem czy narkomanem. To m.in. uwarunkowania psychiczne i społeczne wpływają na to, jak ktoś sobie poradzi w przyszłości z tendencją do nałogów. Ośrodek terapii uzależnień OAZA profesjonalnie podchodzi do każdego pacjenta, przygotowując indywidualny program terapii oraz dopasowując zespół terapeutów pod konkretny przypadek. Wyjście z nałogu jest długim procesem, dlatego klinika proponuje kilku lub kilkunastotygodniowe leczenie – w zależności od stopnia zaangażowania w uzależnienie. Oprócz stworzenia warunków do terapii zaproponować może również detoks dla narkomanów, lekomanów i alkoholików.