Środek chwastobójczy

GRANSTAR 75 WG to znakomity środek chwastobójczy w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej. Jest selektywnym herbicydem stosowanym nalistnie i przeznaczonym do zwalczania w zbożach jarych i ozimych chwastów dwuliściennych. Pobierany przez liście chwastów niezwykle szybko przemieszcza się w roślinie. W konsekwencji następuje zahamowanie podziału komórek w stożkach wzrostu i wstrzymanie ich wzrostu i rozwoju. Efekty działania środka widoczne są po 14 dniach od wykonania zabiegu. Preparat działa najlepiej na młode chwasty, intensywnie rosnące.