Urządzenia służące doczyszczaniu ścieków

Biocent jest firmą zajmującą się świadczeniem usług z zakresu udostępniania nowoczesnych urządzeń służących oczyszczaniu ścieków oraz wód deszczowych z terenów narażonych na skażenie produktami ropopochodnymi – np. benzyną (parkingi, warsztaty samochodowe). Przedsiębiorstwo proponuje usuwanie takich substancji za pomocą separatora koalescencyjnego, którego nowoczesny mechanizm działania odznacza się wielką skutecznością. Do wyboru produktów Biocent zachęcamy wszystkich, którzy chcą we własnym zakresie uporać się z nieczystościami. Polecamy.